martes, 24 de septiembre de 2013

STARTING THE PROJECT.

Explanation of the project:
"CELEBRATING TOGETHER” is a new e-Twinning project. In this project there are three European schools: Holy Trinity School (England), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II (Poland) and Colegio San Gregorio (Spain). During the whole school year we intend to celebrate different international  days. Our aim with this project is to create an open minded school, to broaden our school walls and horizons and to create a new kind of school in which the global society will exist and thrive. We try to improve our students’ language and use of ICT and to make stronger the relationship created in our last Comenius Project.  An e-Twinning project is a new opportunity for our three schools to continue growing together"


IN SPANISH:
“CELEBRATING TOGETHER” es un nuevo proyecto e-Twinning. En este proyecto trabajarán juntos tres colegios europeos: Holy Trinity School (Inglaterra), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II (Polonia), y el Colegio San Gregorio. Durante todo el curso escolar pretendemos celebrar diferentes días internaciones. Nuestro objetivo con este proyecto es crear una escuela de mente abierta, ensanchar las paredes y los horizontes de nuestros colegios y crear un nuevo tipo de colegio en los cuales la sociedad global exista y se desarrolle. Tratamos de mejorar las destrezas lingüísticas y TIC de nuestros alumnos y afianzar la relación creada gracias a nuestro último proyecto Comenius. Un proyecto e-Twinning es una nueva  oportunidad  para nuestros tres colegios de continuar creciendo juntos.

IN POLISH:
“Celebrating together” to nowy project w ramach programu e-Twinning. W projekt zaangażowane są trzy europejskie szkoły: Holy Trinity School (Guildford - Anglia), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II (Rybnik - Polska) i Colegio San Gregorio (Aguilar de Campoo - Hiszpania). Podczas całego roku szkolnego świętować będziemy różne dni i uroczystości międzynarodowe. Poprzez realizację projektu na celu mamy stworzenie szkoły otwartej na świat i ciekawej świata – chcemy stworzyć szkołę, której ważnym elementem stanie się społeczeństwo globalne. Priorytetem stanie się podniesienie kompetencji językowych uczniów oraz ich umiejętności w zakresie TIK. Chcemy również zacieśnić znajomości zawarte podczas realizacji projektu Comenius. Projekt e-Twinning daje nam szansę na wspólny rozwój.

No hay comentarios:

Publicar un comentario